DIY - sviečka v šálke - candle in cup

DIY - sviečka v šálke - candle in cup
  Andreauxx
  144  

Doma vyrobená sviečka zo zvyškov sviečok, jednoduchý návod, ako si skrášliť bývanie, neobyčajná sviečka v šálke, home made candle from residues candles, simple instructions on how to beautify housing , striking candle in a cup ,

Tags:
Diy  Candle  


Login to leave a comment