Knife Making - CS:GO M9 Bayonet Part 2 (Rúčka)

Knife Making - CS:GO M9 Bayonet Part 2 (Rúčka)
  lamaXcor3
270   10.1K  

Táto časť je o výrobe prototypu rúčky na M9 Bayonet. Budem ju vyrábať z dreva, silónu poprípade parohov alebo kovové. Cena nožov sa bude pohybovať v rozmedzi od 60-80 € bez sfarbenia. Rúčka je len prototyp nie je to teda 100 % robota berte to v úvahu ;) h

Tags:
Art  Making  


Login to leave a comment


DIY: 3x washi pásky DIY: 3x washi pásky

by create-with-me

54   1.6KDIY Jednoduchý jesenný veniec DIY Jednoduchý jesenný veniec

by Andreauxx

7   1.6K

Ozdobené citróny - Decorative lemons Ozdobené citróny - Decorative lemons

by KreativneKurzy

34   26.8K

Making a langstroth beehive Making a langstroth beehive

by Šimon Podlesný

3068   849.6K