Odlievanie mydielok - Soap making

Odlievanie mydielok - Soap making
  KreativneKurzy
100   41.4K  

Kreatívne potreby použité vo videu dostanete zakúpiť na stránke : ...  , alebo sa môžete prihlásiť na kreatívny kurz, viac informácií:  ...  . Odvysielané na STV. Vyrobené Trigon production  ... 

Tags:
Making  


Login to leave a comment