Snehové ťažidlo - Snow paper-weight

Snehové ťažidlo - Snow paper-weight
  KreativneKurzy
8   4.9K  

Kreatívne potreby použité vo videu dostanete zakúpiť na stránke : ...  , alebo sa môžete prihlásiť na kreatívny kurz, viac informácií:  ...  . Odvysielané na STV. Vyrobené Trigon production  ... 

Tags:
Paper  


Login to leave a comment