MyCrafts.sk

Šperky z drôtu - Wire jewelry

Šperky z drôtu - Wire jewelry
  KreativneKurzy
22   19K  

Kreatívne potreby použité vo videu dostanete zakúpiť na stránke : ...  , alebo sa môžete prihlásiť na kreatívny kurz, viac informácií:  ...  . Odvysielané na STV. Vyrobené Trigon production  ... 

Tags:
Jewelry  Wire  


Login to leave a comment