MyCrafts.sk

Šperky z tavnej lepiacej pištole - Glue made jewelry

Šperky z tavnej lepiacej pištole - Glue made jewelry
  KreativneKurzy
119   67K  

Kreatívne potreby použité vo videu dostanete zakúpiť na stránke : ...  , alebo sa môžete prihlásiť na kreatívny kurz, viac informácií:  ...  . Odvysielané na STV. Vyrobené Trigon production  ... 

Tags:
Jewelry  


Login to leave a comment