Šperky z tavnej lepiacej pištole - Glue made jewelry

  KreativneKurzy
310   133.6K  

Kreatívne potreby použité vo videu dostanete zakúpiť na stránke : ...  , alebo sa môžete prihlásiť na kreatívny kurz, viac informácií:  ...  . Odvysielané na STV. Vyrobené Trigon production  ... 

Tags:
Jewelry  


Šperky z tavnej lepiacej pištole - Glue made jewelry
Login to leave a comment